Coronajpg

Lite om Corona virus och floating

Lite runt hur vi ser på Coronavirus "Covid-19,  SARS-CoV-2 " och spridning vid en floatingtank.

Vår inställning om vattnet

En floatingtank är fylld med 600 liter med vatten och 400 kg Epsomsalt.
Detta ger en procenthalt av ca 40-43%
Rening sker mellan varje kund av vattnet med hjälp av grovfilter, ett mekaniskt filter 50 mikron och till sist UV-C kammare som bestrålar vattnet med ultraviolett ljus typ C. Väteperoxid (Hydrogen Peroxide) tillsätts till vattnet. Detta ger ett vatten som är helt rent och sterilt.

Vår inställning om virus

Vår ventilationsenhet är unik genom att vi är så vitt vi vet ensamma om att ha en jonisator i den som tillför joniserad luft under en kort tid.
Corona som det kallas dagligen kan avlägsnas genom att spraya en lösning av Väteperoxid inne i tanken och vid dusch efter varje kund. Detta tar bort eventuellt virus efter varje person som har floatat.

Enligt den information vi har, så ger detta en miljö där Corona inte kan smitta den som kommer för att floata.


Vi hoppas att detta klargör situationen med floating och smittspridning av Corona
Stefan Gerleman.  Restingwell, tillverkare av floatingtankar och Wellrest, Skandinaviens största floating center.Det finns mängder av studier och information mm men vi tar bara några exempel här:

UV-C
https://slf.se/svenska-hygienlakarforeningen/app/uploads/2018/10/uv-ljus.pdf
https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/uv-light-that-is-safe-for-humans-but-bad-for-bacteria-and-viruses/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_germicidal_irradiation

Virus H2O2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/203115
https://www.rutgers.edu/news/best-ways-kill-coronavirus-your-home
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext

Jonisator
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftrenare